PUNKT KONSULTACYJNY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH RODZIN

DODANO: 2015-10-06 17:13:07

W siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim przy ulicy Wojska Polskiego 16 (wejście od ulicy Niepodległości) działa Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz ich rodzin.

Punkt jest czynny w środy, w godzinach od 16.00 do 19.00.

Obowiązuje rejestracja telefoniczna pod numerem 58 773 20 85.

Pomoc udzielana jest bezpłatnie.

W siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim przy ulicy Wojska Polskiego 16 (wejście od ulicy Niepodległości) działa Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych (narkotyków, leków, dopalaczy, nikotyny) oraz ich rodzin.

Punkt jest czynny w środy, w godzinach od 16.00 do 19.00.

Obowiązuje rejestracja telefoniczna pod numerem 58 773 20 85. Pomoc udzielana jest bezpłatnie.

Zadania Punktu Konsultacyjnego to:

  • Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.
  • Motywowanie osób uzależnionych i współuzależnionych (partnerzy osób uzależnionych), do podjęcia terapii w zakładach lecznictwa odwykowego.
  • Udzielanie wsparcia osobom po zakończonej terapii.
  • Gromadzenie i udostępnianie aktualnych informacji o miejscach pomocy oraz kompetencjach służb i instytucji z terenu powiatu zajmujących się systemową pomocą dla rodziny.