PUNKT KONSULTACYJNY

DODANO: 2012-12-19 11:19:32

W siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim działa Punkt Konsultacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie, a w szczególności dla:

 1. osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno - edukacyjnych;
 2. osób stosujących przemoc w rodzinie, które ukończyły podstawowy cykl terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno - edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii;
 3. osób objętych procedurą Niebieskiej Karty;
 4. osób, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się na konsultacje.

Udzielana w punkcie terapeutycznym pomoc psychologiczna ma się przyczynić do:

 1. powstrzymania osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem przemocy;
 2. rozwijania umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie;
 3. kształtowania umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez używania przemocy;
 4. uznania przez osobę stosującą przemoc w rodzinie swojej odpowiedzialności za stosowanie przemocy;
 5. zdobycia i poszerzenia wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie;
 6. zdobycia umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy;
 7. uzyskania informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.

Fakt dobrowolnego zgłoszenia się na konsultacje pozostaje objęty tajemnicą.

W najbliższym czasie przewidujemy realizację programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie w formie zajęć grupowych.

Punkt konsultacyjny czynny jest w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim, ul Wojska Polskiego 16 (wejście od ul. Niepodległości).

Obowiązuje rejestracja telefoniczna pod numerem 58 773 20 85.