Komunikat dotyczący załatwiania spraw w PCPR w Pruszczu Gdańskim i SOW w Rusocinie

DODANO: 2020-03-13 22:29:40

W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 informuję:

  1. Od 16 marca 2020 r. aż do odwołania budynki  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim,  jak również Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Rusocinie  będą nieczynne dla wszystkich interesantów.
  2. Wszystkie sprawy należy załatwiać:

-  telefonicznie w godzinach pracy urzędu,

   PCPR sekretariat – 58 7732085

   PZON przewodniczacy zespołu   - 58 7703750

   SOW Rusocin      - 58 691 19 36

-  poprzez adres e-mail:

   pcpr@powiat-gdanski.pl

   orzecznictwo@powiat-gdanski.pl ,

   sekretariat@sow.powiat-gdanski.pl

-  poprzez platformę ePUAP.

  1. Wejście do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim będzie możliwe tylko i wyłącznie w sprawach pilnych i ważnych, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z odpowiednim pracownikiem.
  2. Rodziny zastępcze i prowadzących rodzinne domy dziecka proszę o pozostawanie  w kontakcie telefonicznym z koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej, specjalistami pracy z rodziną lub kierownikiem zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej.
  3. Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON turnusów rehabilitacyjnych, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz świadczeń z programu „Aktywny Samorząd” proszę składać za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia SOW (https://sow.pfron.org.pl)  lub poczty.
  4. Osoby wymagające wsparcia w ramach interwencji kryzysowej lub poradnictwa specjalistycznego  prosimy o kontakt pod numer telefonu 58 7732085/86 w celu umówienia porady telefonicznej  z określonym specjalistą lub drogą mailową psycholog@pcpr.powiat-gdanski.pl

Jest to wyjątkowa sytuacja, podyktowana  maksymalną ochroną  zdrowia zarówno naszych  interesantów, jak i pracowników PCPR w Pruszczu Gdańskim i SOW w Rusocinie. Bardzo proszę o zastosowanie się do powyższych zaleceń.

Beata Kowalczyk – dyrektor PCPR w Pruszczu Gdańskim