Logo SOW Rusocin
SOW Rusocin

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej

Kontakt

Kierownik Ośrodka -  Agnieszka Figurewicz

Adres Ośrodka:
ul. Macieja Rataja 10,
83-031 Rusocin

Telefon/Fax: 58 691 19 36
Telefon komórkowy: 511 050 745

e-mail: sekretariat@sow.powiat-gdanski.pl