TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

DODANO: 2021-02-18 12:00:00

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie jak co roku uczestniczy w ogólnopolskich obchodach „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Chcemy w ten sposób zwrócić szczególną uwagę społeczeństwa na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.
Z tej okazji w dniach 22 - 26 lutego 2021 roku Ośrodek w Rusocinie organizuje dyżury specjalistów - psychologa, pedagoga i pracownika socjalnego, podczas których osoby pokrzywdzone przestępstwem przemocy w rodzinie będą mogły skorzystać z bezpłatnej informacji i porady specjalistycznej. Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 58 691 19 36 lub 511 050 745 w godzinach od 8.00 do 14.00.
Bardzo prosimy o przekazanie tej informacji wszystkim potrzebującym  pomocy.

czytaj więcej →

Komunikat dotyczący załatwiania spraw w PCPR w Pruszczu Gdańskim i SOW w Rusocinie

DODANO: 2020-03-13 22:29:40

W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 informuję:

  1. Od 16 marca 2020 r. aż do odwołania budynki  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim,  jak również Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Rusocinie  będą nieczynne dla wszystkich interesantów.
  2. Wszystkie sprawy należy załatwiać:

-  telefonicznie w godzinach pracy urzędu,

   PCPR sekretariat – 58 7732085

   PZON przewodniczacy zespołu   - 58 7703750

   SOW Rusocin      - 58 691 19 36

-  poprzez adres e-mail:

   pcpr@powiat-gdanski.pl

   orzecznictwo@powiat-gdanski.pl ,

   sekretariat@sow.powiat-gdanski.pl

-  poprzez platformę ePUAP.

  1. Wejście do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim będzie możliwe tylko i wyłącznie w sprawach pilnych i ważnych, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z odpowiednim pracownikiem.
  2. Rodziny zastępcze i prowadzących rodzinne domy dziecka proszę o pozostawanie  w kontakcie telefonicznym z koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej, specjalistami pracy z rodziną lub kierownikiem zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej.
  3. Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON turnusów rehabilitacyjnych, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz świadczeń z programu „Aktywny Samorząd” proszę składać za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia SOW (https://sow.pfron.org.pl)  lub poczty.
  4. Osoby wymagające wsparcia w ramach interwencji kryzysowej lub poradnictwa specjalistycznego  prosimy o kontakt pod numer telefonu 58 7732085/86 w celu umówienia porady telefonicznej  z określonym specjalistą lub drogą mailową psycholog@pcpr.powiat-gdanski.pl

Jest to wyjątkowa sytuacja, podyktowana  maksymalną ochroną  zdrowia zarówno naszych  interesantów, jak i pracowników PCPR w Pruszczu Gdańskim i SOW w Rusocinie. Bardzo proszę o zastosowanie się do powyższych zaleceń.

Beata Kowalczyk – dyrektor PCPR w Pruszczu Gdańskim

czytaj więcej →

GRUPA WSPARCIA

DODANO: 2019-12-07 00:00:00

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie zaprasza na spotkania grupy wsparcia dla osób, które doznają lub doznawały przemocy w rodzinie. O kolejnych zajęciach poinformujemy po ustaleniu ich terminu. 

Spotkania są bezpłatne i odbywają się w siedzibie ośrodka. Zainteresowane osoby mogą uzyskać dokładniejsze informacje pod numerem telefonu 58 69 11 936 bądź osobiście w ośrodku.

Jeśli jesteś osobą doznającą przemocy w rodzinie i masz ochotę o tym porozmawiać, to zapraszamy Cię do udziału!

czytaj więcej →

Niebieskie Karty

DODANO: 2020-03-06 12:31:38

W odpowiedzi na liczne zapytania dotyczące realizacji procedury Niebieskie Karty przytaczamy informację opublikowaną przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" w kwestii zakładania i prowadzenia NK gdy sprawca i ofiara nie mieszkają razem, a dochodzi do aktów przemocy.

czytaj więcej →

Pomocna aplikacja

DODANO: 2019-12-07 21:15:34
Pojawiła się aplikacja na smartfony, która pomoże ofiarom przemocy domowej.
czytaj więcej →