Logo SOW Rusocin
SOW Rusocin

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Kampania "Biała Wstążka"

Trwa Kampania "Biała Wstążka", w tym roku wraz z Policją głośno i wyraźnie przeciwstawiamy się wszelkim formom przemocy wobec kobiet! Jesteśmy przekonani, że wspólnie z przedstawicielami Komenda Powiatowa Policji w Pruszczu Gdańskim będziemy działać każdego dnia na rzecz praw kobiet, na rzecz praw człowieka.

"Biała Wstążka" Jest to kampania zainicjonowana przez mężczyzn w blisko 60 krajach na świecie po zdarzeniu jakie miało miejsce w 1989 r. w Kanadzie, kiedy to mężczyzna brutalnie zamordował 14 kobiet, a 13 ranił. zabójca uważał, żde kobiety zagrażają porządkowi świata. Noszenie białej wstążki symbolizuje fakt przeciwstawiania się wszelkim formom przemocy wobec kobiet.